หลังจากที่ไม่ได้แตะ Vue มานานเลย ทำให้พลาดอะไรไปหลายอย่างมาก โดยเฉพาะ​ Vue 3 ที่ features เพิ่มมาเยอะเหมือนกัน อย่างตอนนี้เราสามารถ bind style กับ Vue ได้แล้วนะครับ

ถ้าเป็นเมื่อก่อนโค้ดของเราจะเป็นประมาณนี้

<template>
<div :style="style">
This is dynamic
</div>
</template>
<script>
export default {
computed: {
style() {
// Pretend that it is dynamic.
return {
color: "rgb(12,18,23)"
}
}
}
}
</script>

แต่ตอนนี้เราสามารถทำแบบนี้ได้

<template>
<div class="styled">
Styled
</div>
</template>
<script>
export default {
computed: {
color() {
return `rgb(12,18,23)`
}
}
}
</script>
<style>
.styled {
color: v-bind(color);
}
</style>

ถ้าทำแบบนี้โค้ดเราจะ expressive มากขึ้น ประมาณว่ารู้ว่าตัวแปรนี้เอาไว้ทำ css นะ ไม่ต้อง inline ตลอด Vue ใช้ความสามารถของ CSS Variable เข้ามาช่วย แต่ก็จะมีตัว CSS Variable ติดมาด้วยตอนนี้ inspect

แต่อย่าลืมว่าอันนี้ของ Vue 3 นะครับ